Colofon

de Heeg Internet Solutions BV

Postadres:
Postbus 479
1940 AL Beverwijk

Vestigingsadres:
Gaasterland 2 -1
1948 RG Beverwijk

KvK Amsterdam/Haarlem
34 116014

BTW-Nummer
NL821147122B01

Bankgegevens:
ABN AMRO
BIC: ABNANL2A
IBAN: NL34 ABNA 0543 2507 76

Info algemene vragen
info@deheeg.nl

Disclaimer:
© 1999-2015 de Heeg Internet Solutions BV .
Alle merk- en productnamen van de hele website zijn eigendom van de desbetreffende houders. Druk- en zetfouten voorbehouden.

 

 
MSC - Members Service Center
EAT - Easy Administration Tool
Open Xchange
close