Colofon

de Heeg Internet Solutions BV

Vestigingsadres:
Wateringweg 143
2031 EG Haarlem

KvK Amsterdam/Haarlem
34 116014

BTW-Nummer
NL821147122B01

Bankgegevens:
ABN AMRO
BIC: ABNANL2A
IBAN: NL34 ABNA 0543 2507 76

Info algemene vragen
info@deheeg.nl

Disclaimer:
© 1999-2015 de Heeg Internet Solutions BV .
Alle merk- en productnamen van de hele website zijn eigendom van de desbetreffende houders. Druk- en zetfouten voorbehouden.

 

 
MSC - Members Service Center
EAT - Easy Administration Tool
Open Xchange
close